4 thoughts on “”

  1. Ja z trochę innej beczki 😉

    Czy da się w jakiejś konkretnej kolejności ułożyć opisy? Gdy w config.xml je sobie poukładam tak, jakbym chciał, żeby się pojawiały w rozwijanej liście pojawiającej się przy logowaniu/zmienianiu stanu, to potem i tak są wyświetlane alfabetycznie.

    Aha, i czy jest jakiś sposób, żeby Psi nie kasowało z config.xml linii wziętych w komentarz <!– –> ?

  2. Komentarze zawsze będą wycięte (Psi czyta a potem nadpisuje całego XML'a).

    Co do kolejności, to można ustawiać tylko grupy wg własnego uznania (o ile dobrze pamiętam).

    Wogóle gdzie masz do czynienia z rozwijalną listą? Wspominasz o kolejności kont?

Leave a Comment