Patryk’s Tip of the Day

Jak chcesz kasować w programach opartych na bibliotece Qt we wszelkich polach edycyjnych całe wyrazy tekstu, użyj Ctrl+Backspace. Kasowanie zatrzymuje się na najbliższym białym znaku oraz znakach interpunkcyjnych takich, jak kropki, przecinki, nawiasy … super! 🙂

13 thoughts on “Patryk’s Tip of the Day”

  1. Ja wyrażam podobne zdziwienie gdt Ctrl+Backspace… nie działa w jakimś programie 🙂

    Ctrl+Del jest rzadziej obsługiwane, ale dobre edytory to mają (jak np. Twój ulubiony Visual)

  2. Standardowy editbox windowsa tego nie ma! co nie oznacza że nie jest to do zrobienia, na własne potrzeby napisałem procedurę subclassującą editboxa i dodającą tą funkcjonalność ;d

Leave a Comment