Tip of the Day

Jeśli masz tekst w znaczniku <div/> i nie wiadomo dlaczego zacznie ci on znikać w MSnIE, natomiast po zaznaczeniu tekstu w nim się ten tekst pojawia, to nadaj mu właściwość CSS height: 1%.

Jestem pewny, że ten trick jest powszechnie znany, jednak warto sobie zapisać.

2 thoughts on “Tip of the Day”

  1. W ten sposób włączasz hasLayout dla elementu. 🙂 Jeśli ktoś nie przejmuje się IE5.x to lepiej dać "zoom: 1" w arkuszu dla IE (komentarze warunkowe i tak dalej), bo nadawanie wysokości może się sypnąć, jeśli ustawimy overflow bądź oglądamy stronę przez IE7. 🙂

    A to jest tak zwany Holly Hack. 😛

  2. To się raczej powinno nazywać Hack out of the Hell 😉

    Nie przejmuję się IE5. Natomiast zastanawia mnie ten zoom:1, dać go dla selektora * (wszystkie znaczniki) czy tylko dla tego konkretnego div’a ? Nie mam zamiaru poprawiać strony na nowo, jak IE7 wyjdzie 😉

    (narzekanie: mogłem od razu oddzielić czysty css od połatanego dając komentarz warunkowy, ja głupi 😉

Leave a Comment